نویسنده = سید علی حسینی
تعداد مقالات: 3
2. مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 5-24

سید علی حسینی؛ مهین خوئینی


3. حسابرسی مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 65-78

سید علی حسینی؛ مریم فرخنده دیسفانی