نویسنده = فاطمه صراف
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 53-70

فاطمه صراف؛ حسین روخ چکار؛ پارسا پرتوی


2. بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


3. بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 58-71

فاطمه صراف؛ سهیل محمد حسن زاده؛ حسین حرآبادی فراهانی؛ مریم السادات سید صالحیان


4. چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 64-83

فاطمه صراف؛ نازنین هاشمی؛ مسعود کاکا وند