نویسنده = مسعود حسنی القار
بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 17-30

صابر شعری آناقیز؛ مسعود حسنی القار


مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 34-53

مسعود حسنی القار؛ قاسم بولو


معیارهای تجربی کیفیت سود

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 46-69

قاسم بولو؛ مسعود حسنی القار