نویسنده = شکراله خواجوی
تعداد مقالات: 4
1. تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 5-18

شکراله خاجوی؛ رضا تقی زاده؛ محمد صادق‌زاده مهارلوئی


2. نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 20-31

شکراله خواجوی؛ فاطمه السادات امیری


3. سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 48-59

شکراله خواجوی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی؛ رضا تقی‌زاده


4. انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ‌گویی مالی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 22-29

شکراله خواجوی؛ شعله منصوری