نویسنده = رویا دارابی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ارزش اطلاعاتی مولفه های سود در دوران بحران مالی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 75-88

کاوه پرندین؛ رویا دارابی


2. اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 91-104

سید مصطفی شاه صاحبی؛ رویا دارابی


3. بررسی تحلیلی درماندگی مالی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 47-64

رویا دارابی؛ مریم سلمانیان


4. ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 78-95

رویا دارابی؛ محمد جعفر ولی خانی؛ حسن چناری بوکت